Султанатът Оман

Опознавателно пътуване и преходи в планините и в пустинята на Оман